Domy 2 a 3 už majú hotové základové dosky a počas mája prebehne montáž keramických panelov sien a stropov.